Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử trường Mầm non Sương Mai, Quận 7
Thứ tư, 13/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 173

CÔNG ĐOÀN MẦM NON SƯƠNG MAI

                                                        DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

                                    CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON SƯƠNG MAI

                                                                NHIỆM KÌ: 2017-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC DANH

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ

CHÍNH TRỊ

1

Vũ Nguyễn Anh Chi

17/06/1980

Chủ tịch CĐ

ĐHSPMN

Trung cấp

2

Huỳnh Thảo Nguyên

26/08/1988

UV.BCHCĐ

ĐHSPMN

Trung cấp

3

Võ Thị Minh Thông

22/08/1985

UV.BCHCĐ

CĐSPMN

Sơ cấp


 

 

 

 

 

                                                      DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN

                              CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON SƯƠNG MAI

                                                                NĂM HỌC: 2019-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC DANH

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ

CHÍNH TRỊ

1

Lê Thị Ngọc Minh

13/10/1971

Hiệu Trưởng

Đại học

Trung Cấp

2

Trương Thị Tuyết Hạnh

15/9/1987

Phó Hiệu Trưởng

Đại học

Trung Cấp

3

Mai Thị Thuận

07/02/1978

Phó Hiệu Trưởng

Đại học

Trung Cấp

4

Trần Thị Sao Ly

29/5/1982

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

5

Phạm Thị Ngọc Ngà

15/7/1969

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

6

Võ Thị Minh Thông

22/8/1985

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

7

Nguyễn Thị Được

13/01/1981

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

8

Vũ Nguyễn Anh Chi

17/6/1980

Giáo Viên

Đại học

Trung Cấp

9

Trần Thanh Thảo

18/11/1988

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

10

Huỳnh Thảo Nguyên

26/8/1988

Giáo Viên

Đại học

Trung Cấp

11

Nguyễn Thị Tuyết

06/12/1978

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

12

Nguyễn Hoàng Linh Dung

29/10/1970

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

13

Phan Thị Hoàng Hảo

26/4/1977

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

14

Trần Thị Ngọc Đào

13/10/1966

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

15

Dương Thị Khánh Chi

26/10/1981

Giáo Viên

Đại học

Trung Cấp

16

Lục Thị Hoàng Oanh

17/10/1966

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

17

Trần Thị Thu Phương

09/4/1997

Giáo Viên

Cao đẳng

 

18

Nguyễn Thị Thanh Thủy

11/7/1988

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

19

Võ Thị Ngọc Nhi

24/10/1987

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

20

Nguyễn Thị Thanh Thảo

17/11/1991

Giáo Viên

Cao đẳng

Sơ Cấp

21

Trần Thị Thủy Tiên

08/08/1991

Giáo Viên

Đại học

Sơ Cấp

22

Cao Thị Loan

05/10/1973

Kế Toán

Trung Cấp

Sơ Cấp

23

Ng Thị Phương Trang

25/03/1979

Văn Thư

Trung Cấp

Sơ Cấp

24

Võ Thị Thiết

22/9/1981

Y Tế

Trung Cấp

 

25

Lâm Kim Loan

24/9/1972

Phục Vụ

Sơ cấp

 

26

Trần Thanh Em

01/01/1973

Phục Vụ

Sơ cấp

 

27

Trần Ngọc Hóa

04/7/1976

Phục Vụ

Sơ cấp

 

28

Phan Thị Hằng

15/9/1980

Phục Vụ

Sơ cấp

Sơ Cấp

29

Bùi Tố Thanh Thư

11/12/1975

Cấp Dưỡng

Sơ cấp

 

30

Nguyễn Thị Thu Thủy

09/12/1964

Cấp Dưỡng

Sơ cấp

 

31

Nguyễn Thị Hồng Phi

29/5/1982

Cấp Dưỡng

Sơ cấp

 

32

Lê Quang Anh

29/4/1966

Bảo Vệ

 

 

33

Hồ Quốc Tường

16/03/1982

Bảo Vệ

 

 

 

Viết bình luận

88